Skip to content Skip to footer

09-10 Iunie 2022 International Business Forum „Wine trail development: prospects for cross-border cooperation between Romania and Moldova” Atlantida, Comrat

Scopul activității este de a populariza cultura vinului și de a deveni vizibile: activități, metodologii, îmbunătățiri și rezultate obținute.
În cadrul evenimentului a fost organizată prezentarea broșurii, a studiilor și a site-ului web al clusterului: rezultatul activității a devenit evidențierea realizărilor și impacturilor pozitive ale dezvoltării traseului vinului transfrontalier, stabilirea activităților de urmărire, dezvoltarea unui proces de funcționarea durabilă a clusterului, atragerea gradului de conștientizare a populației legată de ruta turistică transfrontalieră a vinului dintre Moldova și România și site-ul web. Au fost finalizate activitățile operaționale ale proiectului, poveștile de succes explorate și rezultatele obținute arătate, precum și consolidarea profesioniștilor din domeniul turismului și vinificației, a căror participare activă la procesele economice și științifice poate accelera procesele de afaceri, îmbunătăți funcționarea programe de sprijinire a dezvoltării economiei transfrontaliere a celor două țări, schimb de abordări cuprinzătoare, practicieni și discutarea problemelor rutelor viticole din Moldova și România.


STABILITY Center a organizat un Forum de Afaceri de două zile în perioada 09-10 iunie 2022, cu participarea a 60 de participanți din Moldova și România: reprezentanți ai ONG-urilor, afacerilor, autorităților, vinificației, culturii, muzeelor, universităților, agențiilor de turism etc. a devenit o platformă perfectă pentru diferite părți interesate ale proiectului, pentru a intra în contact și a vizualiza de ansamblu raționalizarea producției pentru o mai bună siguranță ecologică, pentru a promova inițiative în procesul de legiferare pentru a introduce siturile turistice vitivinicole ca patrimoniu istoric care poate fi inserat în agenda guvernamentală și, în final, acesta pot fi conservate. Aceasta a fost întâlnirea finală a tuturor beneficiarilor proiectului cu prezentarea realizărilor și impacturilor pozitive ale clusterului enoturismului, activități de urmărire determinate. Decizia planurilor viitoare de implementare la Business Forum din Comrat a devenit rezultatul evenimentului. Au fost diseminate broșuri și programe de studii cu pachet de materiale informative.

Subscribe newsletter

Informează-te cu privire la termeni si conditii

© 2024. All rights reserved.

Proiect ID 2SOFT2.1 153

Pagina programului: www.ro-md.net

“Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Centrul de Dezvoltare SMART și Centrul Regional pentru Dezvoltare „STABILITY” şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România–Republica Moldova 2014–2020.”

“Uniunea Europeană este compusă din 27 de state membre, care au decis să iși unească treptat abilitațile, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 ani, aceste state au edificat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, păstrând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a-și impărtăși realizările și valorile sale cu țările și națiunile dincolo de frontierele sale.”

uniunea europeana
eni

Project ID 2SOFT2.1 153

Program website: www.ro-md.net

“This  publication/material  has  been  produced  with  the  assistance  of  the  European  Union.  The  contents  of  this  publication  are  the  sole  responsibility  of Smart Development Center & Regional Development Center “STABILITY” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or of the Joint Operational Programme Romania-Moldova 2014-2020 management structures.”

 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their knowhow, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders”.

uniunea europeana

Vizitatori

211003
Users Today : 1
Users Last 30 days : 83
Total Users : 211003