Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
cluster people

Proiectului “RO MD Cross-Border Wine Tourism Cluster Development” – grup de inițiativă (cluster) fără personalitate juridică

În cadrul proiectului “RO MD Cross-Border Wine Tourism Cluster Development" ne propunem să creăm un grup de inițiativă (cluster) fără personalitate juridică, format din profesioniști care pot colabora în vederea dezvoltării turismului viti-vinicol din ambele țări, România și Moldova. Asfel, am creat statutul și un memorandum al clusterului pe care le puteți consulta mai jos: Statutul…

Read More

09-10 Iunie 2022 International Business Forum „Wine trail development: prospects for cross-border cooperation between Romania and Moldova” Atlantida, Comrat

Scopul activității este de a populariza cultura vinului și de a deveni vizibile: activități, metodologii, îmbunătățiri și rezultate obținute. În cadrul evenimentului a fost organizată prezentarea broșurii, a studiilor și a site-ului web al clusterului: rezultatul activității a devenit evidențierea realizărilor și impacturilor pozitive ale dezvoltării traseului vinului transfrontalier, stabilirea activităților de urmărire, dezvoltarea unui proces…

Read More

Subscribe newsletter

Informează-te cu privire la termeni si conditii

© 2023. All rights reserved.

Proiect ID 2SOFT2.1 153

Pagina programului: www.ro-md.net

“Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Centrul de Dezvoltare SMART și Centrul Regional pentru Dezvoltare „STABILITY” şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România–Republica Moldova 2014–2020.”

“Uniunea Europeană este compusă din 27 de state membre, care au decis să iși unească treptat abilitațile, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 ani, aceste state au edificat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, păstrând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a-și impărtăși realizările și valorile sale cu țările și națiunile dincolo de frontierele sale.”

uniunea europeana
eni

Project ID 2SOFT2.1 153

Program website: www.ro-md.net

“This  publication/material  has  been  produced  with  the  assistance  of  the  European  Union.  The  contents  of  this  publication  are  the  sole  responsibility  of Smart Development Center & Regional Development Center “STABILITY” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or of the Joint Operational Programme Romania-Moldova 2014-2020 management structures.”

 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their knowhow, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders”.

uniunea europeana

Vizitatori

210203
Users Today : 1
Users Last 30 days : 109
Total Users : 210203