Skip to content Skip to footer
Moldova

Centrul Regional pentru Dezvoltare „STABILITY”

Stability

Misiunea

Misiunea Centrului Regional pentru Dezvoltare „STABILITY”  vizează promovarea principiilor democratice şi dezvoltarea societăţii civile prin intensificarea activităţii sociale a populaţiei în regiune pentru îmbunătăţirea condiţiilor sociale.

Istoria

Centrul Regional pentru Dezvoltare „STABILITY” şi-a iniţiat activitatea în UTA Gagauzia în anul 2006 la iniţiativa liderilor profesionişti, vizînd 6 direcţii: integrarea în UE, transformarea conflictelor, dezvoltarea comunităţii, creştera potenţialului economic, prevenira corupţiei şi consolidarea societăţii civile.

La începutul funcţionării Centrul Regional pentru Dezvoltare „STABILITY”  în UTA Gagauzia a existat o lipsă de conexiune în munca constructivă dintre comunităţi din diferitele părţi ale Republicii Moldova, UTA Gagauzia, Transnistria şi raionul Taraclia. Aceasta este principala problemă a creerii şi înregistrării a Centrului Regional pentru Dezvoltare „STABILITY”. Încă una dintre provocările de bază ale iniţiativei de înfiinţare a organizaţiei a fost diferenţa de grai în cadrul acestor trei spaţii. Aceasta a fost una dintre importantele cauze care explică nivelul scăzut asociativ al sectorului de dezvoltare în UTA Gagauzia.

Scopuri

Activitatea Centrului Regional pentru Dezvoltare „STABILITY” vizează:

 

 • Promovarea ideii de dezvoltare a societăţii democratice
 • Atragerea cetăcenilor în procesul de luare a deciziilor;
 • Creşterea activităţii sociale a populaţiei;
 • Protecţia principiilor democratice;
 • Aderarea la poziţia de neutralitate în relaţiile cu diferite părţi;
 • Formarea relaţiilor de parteneriat în cadrul comunităţilor în ordinea de a căuta resurse;
 • Dezvoltarea căilor non-standard de soluţionare a problemelor sociale;
 • Suportul transparenţei în procesele legislative şi executive;
 • Îmbunătăţirea informării publice;
 • Promovarea ideii de dezvoltare a societăţii democratice
 • Atragerea cetăcenilor în procesul de luare a deciziilor;
 • Creşterea activităţii sociale a populaţiei;
 • Protecţia principiilor democratice;
 • Aderarea la poziţia de neutralitate în relaţiile cu diferite părţi;
 • Formarea relaţiilor de parteneriat în cadrul comunităţilor în ordinea de a căuta resurse;
 • Dezvoltarea căilor non-standard de soluţionare a problemelor sociale;
 • Suportul transparenţei în procesele legislative şi executive;
 • Îmbunătăţirea informării publice;

Potenţialul Organizaţiei

Centrul „STABILITY” participă la procesele centrate pe reglare a activităţii ONG, îndreptîndule pe calea democratică şi legitimitate. Centrul a participat activ la dezvoltarea legii în organizaţiile publice, acceptată de Adunarea Naţională (Parlament) a UTA Gagauzia în 2001, la îmbunătăţirea legii tineretului şi certificarea regulilor ONG, acceptată de Ispolcom (Puterea Executivă) a UTA Gagauzia în 2004.

Rezultatul poziţionării centrului „STABILITY” în cadrul promovării toleranţei şi transparenţei, ca una dintre principalele metode de lucru a devenit o puternică cooperare cu autorităţile locale şi regionale a UTA Gagauzia, raionul Taraclia şi Besarabca.

Centrul posedă un grup de angajaţi înalt-profesionişti, o echipă de facilitatori şi traineri care au antrenat peste 140 de lideri şi membri ai ONG regionale pe parcursul a trei ani în calitate de creatori de echipe.

Potenţialul Echipei

 • În 2002 noi am organizat Forumul pentru ONG la care au participat circa 60 de ONG;
 • În 2003 am condus cu succes al doilea Forum al ONG unde au fost prezente peste 90 de ONG. La acest Forum am încercat să unim poziţiile mai multor ONG pentru promovarea politicii comune a sectorului nonguvernamental;
 • Între anii 2004 şi 2006 la traininguri şi seminarii conduse de noi în cadrul programelor „Dezvoltarea Comunităţii” şi „Dezvoltarea sectorului asociativ”  au fost antrenate peste 80 de ONG din Sudul Moldovei.
 • În anul 2004 la nivel local, naţional şi internaţional au fost organizate 15 seminarii şi 4 mese rotunde pentru stabilirea relaţiilor de parteneriat. 68 de ONG au luat parte la aceste acţiuni.
 • În anul 2005 am iniţiat lucrul cu agenţii comerciali care au efectuat activitatea în regiune. În colaborare cu asociaţiile producătorilor agricultori „TAR-AGRO” şi „AG-AGRO” în cadrul programului „Iniţiativa responsabilităţii sociale” PFIP finanţată de USAID, au fost organizate seminarii şi traininguri pentru antreprenorii din 8 sate.
 • În 2005 am pregătit al treilea Forum regional al ONG în cooperare cu Ispolcom al Gagauziei şi Departamentul Justiţiei. Am discutat acceptarea regulilor certificatelor ONG  în UTA Gagauzia. Am ajuns la Acordul dintre OSCE şi IOM în cadrul dezvoltării regulilor cu ONG şi Organul de Persecuţie al UTA Gagauzia în domeniul prevenirii traficului uman.
 • În 2005 am acordat ajutor la identificarea a peste 100 de femei din 18 localităţi care au suferit în urma traficului. Am acordat suport activităţii a două organizaţii: Centrul împotriva traficului uman „Insula Speranţei” şi organizaţia femeilor „LERA” (ambele create de către femeile de care au abuzat traficanţii) în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

Parteneri

Am avut şi avem o cooperare pozitivă cu organizaţiile internaţionale, mass-media: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Irina Todorova, Lilia Cojocaru, Corpul Păcii – Silvia Bicenco, OSCE –Eleonora Grosu, Consiliul Informaţional Central al Europei – Lilia Snegureac, Catolic Relief Service – Criatin Darmawan Albania Program, Mercz Corps- Nick Macdonald, Societatea „Credinţa”. Secţia Moldovenească din cadrul Societăţii Internaţionale pentru Drepturile Omului, Dumitru Chirtoaca –Coaliţia pentru alegeri democratice şi corecte.

Ziariştii din următoarele mass-media: The Guardian  –David Hearst,  producătorii asociaţi – Felix Golubev Canada Toronto, Finantial Times, Tribune, The Red International Aid Elena Nianencova din Belarusia, Alexander Panamarev –Hit FM, Sergiu Sudev –GRT, Alexandru Volcov – Vesti Gagauzii.

Experienţă şi Oportunităţi

Centrul are la dispoziţie: 2 calculatoare INTEL Pentium, un copiator, o imprimantă, un scanner, un fax, un note-book Samsung,  telefon, o cameră video şi access la Internet. Un automobil închiriat pentru o perioadă îndelungată.

Centrul are experienţă în următoarele domenii:

  1. Planificarea strategică a organizaţiei
  2. Colectarea fondurilor
  3. Proiecte profitabile de dezvoltare pentru organizaţii
  4. Managementul resurselor umane şi atragerea voluntarilor
  5. Conducerea
  6. Crearea reţelelor organizaţiilor nonguvernamentale
  7. Estimarea influenţei organizaţiei
  8. Soluţionarea conflictelor
  9. Dezvoltarea toleranţei
  10. Dezvoltarea iniţiativei sociale
  11. Suportul carităţii
  12. Managementul
  13. PR în ONG
  14. Prestarea serviciilor sociale

Angajaţii Centrului „STABILITY”:

1)Directorul executiv Vitalie Burlaca absolvent al Universităţii de stat, facultatea – relaţii internaţionale şi limbi străine. Trainer în domeniile: transformarea conflictelor, planificarea strategică, managementul resurselor umane, PR. Antrenat de către Consiliul European la Strasbourg – „Transformarea conflictelor şi munca tineretului multicultural” în aprilie 2005, FPDL (Romania) – „Planificarea strategică participativă” în iulie 2004, Golubca (Rusia) – „ Soluţionarea conflictelor” în octombrie 2005, „Instrumentele trainingului şi planificarea seminariilor”, Conciliatian Resourses (Marea Britanie) „Soluţionarea conflictelor” în Abhazia în iunie 2006, şcoala NATO în Azerbaijan „Construirea păcii în lumea contemporană” în Decembrie 2006. Este organizatorul celui de al treilea Forum regional al ONG.

2) Coordonatorul proiectului „Femeile o pot face” Tatiana Allamuradova este antrenată prin corespondenţă la facultatea relaţii internaţionale a Universităţii de Stat din Moldova, în sectorul nonguvernamental este din 1996, începînd cu organizaţia tineretului  locală. Din 2001 pînă în 2005 este directorul executiv al Centrului CONTACT-Comrat, din 2005 coordonatorul proiectului „Femeile o pot face”, agent profesionist în colectarea fondurilor în Centru şi UTA Gagauzia, trainer la nivel internaţional, expert. Antrenată în SUA în cadrul programului CONEXIUNI COMUNITARE.

3) Vitalii Peev – coordonator corupţie. Absolvent al Universităţii de Stat Comrat, specialitatea – agricultor. În anul 2003 pe lîngă Ministerul Transportului s-a specializat în funcţia „expert al testării instrumentale a mijloacelor de transport”. Între anii 2003 – 2007 manager şi expert superior în cadrul staţiei de testare instrumentale a mijloacelor de transport  „Saxan” SRL.

4) Contabil-şef – Ana Petrova.

Pe parcursul anilor 2003-2006 – traininguri asigurate pentru lideri şi membri  ai ONG, reprezentanţi ai afacerilor, grupuri iniţiative şi autorităţi publice abordînd diferite probleme.