Skip to content Skip to footer
ro-md-1
studiu

CLUSTER

Memorandum de cooperare între potențialii participanți ai clusterului în cadrul Proiectului 2soft / 2.1 / 153 „ RO MD Cross Border Wine Tourism Cluster Development” pentru beneficiarii activi în domeniul turismului vitivinicol.

CLUSTER

PROIECT

În contextul necesității de îmbunătățire a turismului vitivinicol, stimularea dezvoltării punctelor turistice și a zonelor culturale;

 • Ținând cont de rolul și locul tradițional al societății civile în procesul decizional și dezvoltarea valorilor europene în regiunea transfrontalieră;
 • În contextul prevederilor Concepției privind cooperarea între Parlamentul Republicii Moldova și societatea civilă și necesitatea stabilirii unor activități comune efective între autoritățile locale și reprezentanții societății civile în implementarea politicilor sociale naționale de reducere a sărăciei, dezvoltarea mediului și stimularea incluziunii sociale;
 • Acest document a fost elaborat cu sprijinul proiectului RO MD Dezvoltarea Clusterului Vinoturism Transfrontalier pentru beneficiarii activi în domeniul turismului, viticulturii, vinificației, creat în baza Centrului de STABILITATE. Documentul stă la baza cooperării și dialogului dintre părți.

Memorandumul stabilește scopul, obiectivele, principiile și mecanismele de cooperare între participanții la cluster pentru beneficiarii activi în domeniul turismului, viticulturii și vinificației.

Obiective și sarcini

Scopul principal al memorandumului este de a stabili un parteneriat durabil între participanții la cluster pentru a consolida oportunitățile transnaționale în dezvoltarea și implementarea programelor și serviciilor sociale de îmbunătățire a nivelului de viață al populației.

Pentru atingerea scopului mai sus menționat, subsemnatele își propun următoarele sarcini:

 • Dezvoltarea parteneriatelor transfrontaliere între autorități, ONG-uri și sectorul privat, precum și stabilirea unui dialog multisectorial pentru îmbunătățirea furnizării de servicii în domeniul turismului, viticulturii, vinificației;
 • Stimularea dezvoltării potențialului internațional al autorităților guvernamentale, societății civile și comunității de afaceri pentru a introduce noi rute turistice;
 • Îmbunătățirea calității serviciilor și dezvoltarea pieței turismului vitivinicol în Moldova și România;
 • Participarea publicului la identificarea problemelor agricole comune și regionale și a modalităților de rezolvare a acestora, precum și la monitorizarea și evaluarea rezultatelor obținute;
 • Dezvoltarea și promovarea unei abordări cluster și a unui lanț de relații interstatale pe mai multe niveluri în domeniul turismului vinicol.

Principii

În procesul de implementare a prevederilor prezentului Memorandum, potențialii participanți ai clusterului ar trebui să fie ghidați de următoarele principii:

 • Principiul participării – participarea cuprinzătoare a părților interesate în domeniul turismului vitivinicol. Aceasta, la rândul său, asigură calitatea și sustenabilitatea activităților inițiate.
 • Principiul deschiderii – subsemnatele trebuie să fie deschise în procesul de cooperare, iar mecanismul de interacțiune trebuie să fie clar și accesibil. Informațiile de interes public ar trebui diseminate tuturor părților interesate prin toate mijloacele de comunicare posibile și accesibile. Formele și metodele de comunicare vor fi concepute pentru a asigura integritatea maximă, deschiderea și imparțialitatea.
 • Principiul eficienței – pentru a maximiza eficacitatea procesului, părțile interesate ar trebui să participe activ și să contribuie la procesul de dezvoltare a potențialului turismului vinicol prin identificarea priorităților și nevoilor beneficiarilor de consiliere.
 • Principiul consecvenței – crearea unui sistem unificat de monitorizare și evaluare a procesului de cooperare, precum și crearea unui mecanism de feedback între părțile implicate în dialog.

Mecanisme de cooperare:

Membru al clusterului pentru beneficiari activi în domeniul turismului vinicol se angajează:

 • Oferă suport informațional (fotografii și videoclipuri HD);
 • Oferă sfaturi generale și de specialitate pe următoarele subiecte:
 • Metodologia, mecanismele, tehnicile și instrumentele necesare pentru determinarea rutelor vinului, dezvoltarea unui cluster de turism viticol;
 • Recomandări pentru dezvoltarea și editarea materialelor promoționale.
 • Facilitarea mobilizării comunității pentru organizarea de evenimente sociale și activități de creare a clusterelor;
 • Oferirea de sprijin metodologic partenerilor, autorităților, întreprinderilor în dezvoltarea strategiilor locale pentru turismul vinicol și zonele de parteneriat;
 • Promovarea monitorizării și evaluării comune a aspectelor de mediu;
 • Promovarea ideilor de clustere de turism viticol prin utilizarea IT și a publicațiilor;
 • Furnizarea de informații pentru mass-media;
 • Respectarea legislației naționale și a regulilor donatorilor în documentația și activitățile financiare și economice ale organizației proiectului;
 • Urmăriți planul de acțiune detaliat și luați măsuri active în cazul abaterilor de la grafic pentru implementarea cu succes a proiectului;
 • Acorda sprijin și participare deplină la desfășurarea de evenimente de interes general în conformitate cu prezentul memorandum la nivel local și interregional;
 • Furnizarea de informații pentru publicații și site-ul web din cadrul proiectului;
 • Facilitarea stabilirii de contacte cu toţi actorii pentru a stimula dezvoltarea potenţialului proiectului în domeniul turismului vinicol;
 • Furnizați clusterului informații clare despre următoarele:
 • Scopurile și obiectivele consultărilor, o descriere a problemelor discutate;
 • Delegarea unui reprezentant care va participa la ședințele comisiei cluster pe traseele vinului; 

Sarcini finale:

 • Prezentul memoriu este valabil din momentul semnării, cu posibilitatea de a efectua modificări și cu reînnoire ulterioară;
 • Activitățile și corespondența din cadrul acestui proiect se desfășoară în limba engleză;
 • Toate prevederile acestui memorandum pot fi revizuite și modificate de către părți și după caz și prin acordul lor reciproc.

Subscribe newsletter

Informează-te cu privire la termeni si conditii

© 2024. All rights reserved.

Proiect ID 2SOFT2.1 153

Pagina programului: www.ro-md.net

“Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Centrul de Dezvoltare SMART și Centrul Regional pentru Dezvoltare „STABILITY” şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România–Republica Moldova 2014–2020.”

“Uniunea Europeană este compusă din 27 de state membre, care au decis să iși unească treptat abilitațile, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 ani, aceste state au edificat o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, păstrând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a-și impărtăși realizările și valorile sale cu țările și națiunile dincolo de frontierele sale.”

uniunea europeana
eni

Project ID 2SOFT2.1 153

Program website: www.ro-md.net

“This  publication/material  has  been  produced  with  the  assistance  of  the  European  Union.  The  contents  of  this  publication  are  the  sole  responsibility  of Smart Development Center & Regional Development Center “STABILITY” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or of the Joint Operational Programme Romania-Moldova 2014-2020 management structures.”

 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their knowhow, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders”.

uniunea europeana

Vizitatori

211181
Users Today : 1
Users Last 30 days : 95
Total Users : 211181